Į viršų
BIM mokymo programų daugėja, bazė plečiasi
2020 07 sausio

Vilniaus statybininkų rengimo centras

Kol kas ne tik mokiniams, bet ir mokytojams nelengva įrodyti, kad statybininkui turi rūpėti ir informacinės technologijos. Kaip atremti argumentus, kad, kompiuterį pasistatęs, nei plytą padėsi, nei sieną nudažysi, nei stogą uždengsi? Tačiau, matant, kaip robotai jau dirba baldžių cechuose, pradėta iš betono „spausdinti“ pastatus, privalu laiku įvertinti šią realybę.

VSRC yra projekto „Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas“ partneris.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas statybos programų profesijos mokytojams įgyti naujų bei patobulinti turimas statybos srities technologines kompetencijas. Lietuvos statybų sektoriaus plėtros ir vystymo 2015–2020 metais gairėse numatyta, kad naujų įgūdžių formavimo, naujų kvalifikacijų poreikio atsiradimą lemia skaitmeninės statybos principų ir BIM metodų taikymo statybos sektoriuje plėtra.

Šio projekto paskirtis – sudaryti galimybę profesijos mokytojams tobulinti projektavimo technologines kompetencijas: supažindinti su programų „Autodesk Revit“, SOLIDWORKS naudojimu, su įvairiomis projektavimo programų naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, tobulinti statybos brėžinių braižymo technologines kompetencijas naudojant „Autodesk Revit“ .

Jau turime mokytojų, kurie šio projekto metu mokėsi valdyti suskaitmenintą statinio modelį, keisti jo elementus bei parametrus. Jie dirbo komandomis, tarpusavyje keitėsi duomenimis, SOLIDWORKS projektavimo sistema mokėsi kurti detalių ir mazgų 3D modelius bei jų brėžinius. Įsigijome ir naujos informacinių technologijų įrangos, kuria galėsime mokinius geriau supažindinti su statinių informaciniu modeliavimu.

VSRC ketina įgyvendinti kompiuterinio projektavimo operatoriaus programą, kurioje numatoma mokinius mokyti BIM bei parametrinio modeliavimo.

Daina Kiršanskienė

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

 

 

 

 

 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

VTDK Statybos fakultetas nuolat ieško būdų tobulinti mūsų absolventų BIM kompetencijas, kad baigę studijas jie, kaip darbuotojai, atitiktų darbo rinkos keliamus reikalavimus, susijusius su statybos sektoriaus skaitmeninimu ir kitais technologiniais pokyčiais.

Studijų programos Statyba studentai jau studijuoja privalomąjį dalyką Statinio informacinis modeliavimas, taip pat ir per kitų specialybės dalykų paskaitas gauna užduočių, kurių sprendiniai atliekami automatizuota braižymo ir projektavimo programa „Autodesk Revit“. Studentai kuria statinių trimačius modelius, kurie gali būti sujungti su analitiniais skaičiuojamaisiais modeliais ir padėti sugeneruoti brėžinius bei sąnaudų kiekių žiniaraščius. Tai gerokai padidina skaičiavimų, brėžinių, darbų organizavimo tikslumą ir apskritai baigiamųjų darbų kokybę.

Nuo 2018–2019 studijų metų buvo atnaujintas ir studijų programų Statinių inžinerinės sistemos bei Kelių inžinerija turinys. Į šias studijų programas taip pat įtrauktas privalomasis dalykas Statinio informacinis modeliavimas (6 ECTS kreditai), todėl absolventai nuo šiol įgis daugiau BIM kompetencijų, gebės dirbti programa „Autodesk Revit“, sukurti statinio grafinį informacinį modelį ir atlikti jo simuliacijas.

Gladkij baigiamasis darbas dalyvavo ir UAB „Peikko Lietuva“ organizuotame 2018 m. statybos inžinerijos ir architektūros studijų krypčių absolventų baigiamųjų darbų konkurse, kuriame buvo įvertintas II vieta.

Lina Sakalauskienė

Statybos fakulteto dekanė

 

 

 

 

 

Kauno technologijos universitetas

KTU Statybos ir architektūros fakulteto studijų programos nuolatos peržiūrimos ir atnaujinamos remiantis statybos srities tarptautinės rinkos poreikiais ir perspektyvomis. Išlaikant klasikinį inžinerijos ir architektūros teorijos ir praktikos pagrindą, vis didesnis dėmesys KTU SAF studijų programų portfelyje skiriamas informacinių technologijų, programavimo bei duomenų analizės kompetencijų ugdymui.

Bakalauro studijose naujausi pakeitimai susiję su platesniu spektru BIM programinės įrangos taikymu jungtiniuose projektuose išlaikant „Open BIM“ koncepciją bei taikant duomenų mainų standartą IFC, sustiprintas algoritmavimo ir parametrizuotų objektų kūrimo kompetencijų ugdymas, padidinta kreditų dalis, skiriama BIM projektų vadybai bei bendrosios duomenų aplinkos (CDE) taikymui.

Magistrantūros studijose vis daugiau dėmesio skiriama skaitmeninės analizės ir simuliacijos dalykams, dirbtinio intelekto pritaikymui planuojant statybas ir teritorijas, duomenų analizės, BIM modelio integravimo, tikrinimo bei taisyklių kūrimo kompetencijoms ugdyti.

Visų paminėtų procesų katalizatorius fakultete yra 2019 m. sausį duris atvėręs Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centras, įsteigtas remiant strateginiams partneriams. Tai globaliai veikianti amerikiečių bendrovė „Bentley Systems“, teikianti kompleksinius programinius sprendimus infrastruktūrai kurti ir aptarnauti, ir Lietuvos statybos pramonės lyderiai „YIT Lietuva“, INHUS, „Kauno tiltai“, „Staticus“. Įrengta moderni auditorija išplečia tiek studijų, tiek mokslo ar projektinės veiklos vykdymo galimybes dirbti skaitmeninėje aplinkoje.

Dr. Darius Pupeikis

Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centro vadovas

 

 

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Statybos fakultetas, įgyvendinamas VGTU studijų skaitmeninimo strateginius tikslus, kompleksiškai integruoja BIM technikas ir technologijas į pirmosios ir antrosios studijų pakopų dėstomų disciplinų studijų programas. BIM metodų taikymas projektavimo, gamybos, statybos ir objektų valdymo srityse reikalauja ne tik naujų teorinių žinių bei specifinių praktinių įgūdžių, bet ir platesnio akiračio derinant atskirų projektų disciplinas bei projekto vystymo stadijas. Todėl viena svarbiausių Statybos fakultete vykdomų studijų programų užduočių yra visų statinio projekto vystymo etapų – projektavimo, statybos ir naudojimo – integravimas, kuris padėtų būsimiems studentams siekti bendro požiūrio į statomų objektų gyvavimo ciklo procesus.

Į studijų procesą diegiant šiuolaikines skaitmenines technologijas, formuojamos būsimųjų statybos inžinerijos specialistų specifinės ir integruotos žinios 3D modeliavimo (angl. Computer-Aided Design, CAD), kompiuterinės analizės (angl. Computer-Aided Engineering, CAE) ir kompiuterizuotos gamybos (angl. Computer-Aided Manufactring, CAM) srityse. Virtualiosios realybės (angl. Virtual Reality, VR) technologijų taikymas studijų procese padeda būsimiems specialistams geriau pažinti statinių architektūrą ir konstrukcijas, statybos aikštelėje vykstančius procesus bei pastatų ūkio valdymo specifiką.

Nemažas dėmesys skiriamas skaitmeninių ir informacinių technologijų diegimui statybos projektų organizavimo ir valdymo studijų srityse. Į studijų procesą diegiami inovatyvūs studijų metodai, organizuojamos diskusijos ir seminarai su kviestiniais šios srities specialistais, taip pat vykdomos mokomosios ekskursijos į projektavimo bei statybos įmones.

Ketvirtus metus Statybos fakultete sėkmingai vykdoma vienintelė ne tik Lietuvoje, bet apskritai Baltijos šalyse magistrantūros studijų programa Statinio informacinis modeliavimas yra nuolat tobulinama bei atnaujinama, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius statinių informacinio ir skaitmeninio modeliavimo srityje. Kasmet šią programą pabaigia apie 20 absolventų ir vėliau jie sėkmingai įsidarbina statybos pramonės įmonėse.

Šią studijų programą baigę absolventai geba įgyvendinti strateginius pokyčius, reikalingus įvairių inžinerinių sričių specialistų tarpdalykiniam bendradarbiavimui statinio ir jo infrastruktūros integruotame projekte; gali nustatyti skaitmeninio ir informacinio bendradarbiavimo reikalavimus bei standartus; dirbti besikeičiančioje informacinių technologijų aplinkoje statybos ir su ja susijusiuose statybos pramonės sektoriuose; būti novatoriški bei kūrybiški sprendžiant specifines statybos pramonės skaitmeninimo problemas.

Atsižvelgiant į vis didėjančius rinkos poreikius, siekiant gerinti specialistų kokybę, stiprinti absolventų specialiąsias žinias ir gebėjimus, įžvelgti vis platėjantį pažangių BIM technologijų spektrą, gilinti bendradarbiavimo tarp disciplinų lygį, nuo 2019 m. rudens Statybos fakultete pradedama vykdyti nauja bakalauro studijų programa.

Šios naujos pirmosios pakopos studijų programos pagrindinis siekis – suteikti stiprų technologinį pagrindą jau rengiamiems antrosios pakopos Statinių informacinis modeliavimas specialistams. Parengti specialistai gebės įmonėje spręsti skaitmeninimo procesų klausimus techniniu ir technologiniu lygmeniu; numatyti ir įgyvendinti skaitmeninimo technikas ir technologijas, užtikrinti informacijos kaupimo ir apsikeitimo skaitmenine forma organizavimą; užtikrinti bendradarbiavimą skaitmeniniu ir informaciniu lygmeniu keičiantis statinio informacinio modelio (BIM) informacija. Tai pirmoji Lietuvoje studijų programa, skirta pasiryžusiems priimti skaitmeninių technologijų laikotarpio iššūkius ir tapti šiuolaikiniais specialistais, puikiai išmanančiais ir valdančiais statybos procesą taikant inovatyvias skaitmenines ir informacines technologijas.

Prof. dr. Algirdas Juozapaitis

Statybos fakulteto dekanas

 

 

 

 

 

 

Kitos aktualijos
2020 02 birželio
Konferencija „Statyba ir infrastruktūra: Vizija 2030“

Jau šį trečiadienį, birželio 3 d., kviečiame dalyvauti virtualios statybų…

2018 18 sausio
BIM aktualijos aptartos su svečiais iš Ukrainos

Sausio 17-18 dienomis Lietuvoje viešėjo Ukrainos statybinių medžiagų gamintojų sąjungos…