Į viršų
BIM mokymo židinių gausėja, programos plėtojamos
2020 16 lapkričio

Prof. dr. Algirdas Juozapaitis

Vilnius Tech universiteto Statybos fakulteto dekanas

Realizuodamas VGTU studijų strateginius uždavinius skaitmeninimo srityje, Statybos fakultetas jau penktus metus sėkmingai vykdo vienintelę Lietuvoje magistrantūros studijų programą „Statinio informacinis modeliavimas“ (BIM). Atsižvelgiant į vykstančius procesus statinių informacinio ir skaitmeninio modeliavimo srityje, programa kasmet atnaujinama, tobulinami būtini įvairių inžinerinių sričių specialistų tarpdalykinio bendradarbiavimo įgūdžiai, reikalingi statinio infrastruktūros integruotam projektui parengti.

Statybos fakultetas kompleksiškai integruoja BIM technologijas į visas pirmos bei antros pakopos studijų programas. BIM metodų taikymas projektavimo, gamybos, statybos ir objektų valdymo srityse reikalauja ne tik naujų teorinių žinių ir specifinių praktinių įgūdžių, bet ir platesnio akiračio derinant atskirų projektų disciplinas bei projekto vystymo stadijas. Todėl viena svarbiausių mūsų studijų programų užduočių – integruoti visus statinio projekto vystymo etapus, t. y. projektavimą, statybą ir naudojimą, kad studentai ir būsimi specialistai įgautų bendrą supratimą apie statomų objektų gyvavimo ciklo procesus.

Į studijų procesą diegiant šiuolaikines skaitmenines technologijas, formuojamos būsimųjų statybos inžinerijos specialistų specifinės ir integruotos žinios 3D modeliavimo, kompiuterinės analizės ir kompiuterizuotos gamybos srityse. Virtualiosios realybės technologijų taikymas padeda būsimiems specialistams geriau suvokti statinių architektūrą ir jų konstrukcijas, statybos aikštelėje vykstančius procesus bei statinių ūkio valdymą.

Ateinančiais studijų metais Statybos fakultete numatyta pradėti naują pirmosios pakopos studijų programą „Statinio informacinio modeliavimo technologijos“. Studijų programos absolventas – savo srities profesionalas, įsisavinęs specializuotus BIM modeliavimo įgūdžius architektūros, statybinių konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandentiekio ir kanalizacijos, elektros, statybos technologijos ir vadybos srityse, turintis pastatų ūkio valdymo žinių ir gebantis užtikrinti, kad visi BIM modeliai ir jų rezultatai bus kuriami ir pateikiami kitiems projekto dalyviams naudojant sutartus IT programinius ir techninius sprendimus bei pagal patvirtintus projekto BIM standartus ir metodus.

Dr. Dalia Martišauskienė

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktorė

Kad rengiamiems darbuotojams suteiktume stiprų technologinį pagrindą, nuolat atnaujiname programas ir į jas integruojame skaitmenines technologijas, susijusias su statinių informaciniu modeliavimu.

Nuo 2019–2020 m. m. vykdome kompiuterinio projektavimo operatoriaus programą. Ji skirta parengti kvalifikuotiems kompiuterinio projektavimo operatoriams, gebantiems dirbti IT arba projektavimo, statybos įmonėse.

Būsimieji kompiuterinio projektavimo operatoriai programa „AutoCAD“ mokosi projektuoti kompiuterinius grafinius objektus, braižyti įvairios paskirties brėžinius, taikydami geometrinės, projekcinės, mašinų ir statybinės braižybos taisykles, braižyti 2D ir 3D aplinkoje, skaityti, modifikuoti statybinius brėžinius, atlikti įvairias simuliacijas. Dirbdami komandomis, mokiniai kuria informacinius statinio modelius ar jo dalis.

Šiuolaikinės skaitmeninės technologijos centre integruojamos ir į apdailininko (statybininko) programą. Mokiniai, atlikdami užduotis programa „AutoCAD“, mokosi kurti ir skaityti įvairius statybinius brėžinius: plytelių klijavimo ant vertikalių ir horizontalių paviršių, pastato fasadų apšiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis ir kt.

Nerijus Varnas

Kauno technikos kolegijos direktorius

Atsižvelgdama į darbdavių poreikius, kolegija statybos inžinerijos studijų programos absolventams suteikia technines ir valdymo kompetencijas BIM srityje, todėl į atnaujintą šios programos turinį integruoti dalykai, susiję su statinio informaciniu modeliavimu. Studijų metu taikomas integruotas projekto metodas: BIM įtrauktas į tokias disciplinas, kaip pastatų konstrukcijos, konstrukcijų skaičiavimas ir inžinerinės sistemos.

Kad studentai suprastų ir išmoktų taikyti BIM metodologiją, sukurtas statinio informacinio modeliavimo modulis, kurio pagrindą sudaro architektūrinio 3D modelio kūrimas ir vizualizacija programa „Revit“. Studentų sukurti 3D modeliai naudojamai dėstant inžinerines sistemas – per šį dalyką mokomasi kurti specifinius BIM duomenis projektuojant šildymo ir vėdinimo sistemas „Revit“ programos aplinkoje.

Statybos inžinerijos studijų programoje kaip semestro darbą studentų komandos projektuoja administracinės ir (arba) pramoninės paskirties pastatus. Šis komandinis darbas grindžiamas BIM integruoto projekto koncepcija, jungiančia skirtingas disciplinas (architektūrinę ir konstrukcinę) bei skirtingus BIM įrankius („Revit“ ir „Tekla“).

2019 m. pradėtas vykdyti ES lėšomis finansuojamas kolegijos laboratorijų plėtros projektas, tad netrukus įsigysime daug vertingos BIM kontekste įrangos: bepilotį aerokartografavimo komplektą, vaizdo kamerą, vaizdo priartinimo kamerą, termokamerą, fotogrametrinę programinę įrangą, lazerinį skaitytuvą, programinę įrangą „Navisworks“ statybos projektams planuoti ir kontroliuoti (4D ir 5D projektavimui).

Jeronimas Mikiparavičius

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro Viršuliškių skyriaus vedėjas

Vilniaus statybininkų rengimo centras 2019 m. rugsėjį pradėjo kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą.

Profesijos mokytojai tobulėja dalyvaudami projekte „Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas“. Mokiniai supažindinami su plačiai naudojamomis automatizuotomis kompiuterinio projektavimo sistemomis „AutoCAD“, „Autodesk Revit“, „Solidworks“. Didelis dėmesys skiriamas ir statinių informaciniam modeliavimui BIM. BIM modelio metodų taikymas statybos sektoriuje formuoja naujus įgūdžius bei kvalifikacijas. Mokiniai ne tik lavina atskirų objekto dalių braižymo įgūdžius ir sužino kitų projektavimo paslapčių, bet ir įgyja vizualizacijos bei parametrinio modeliavimo patirties, taip pat mokosi kurti atskirus statinio elementus, jungti juos į vientisą statinio informacinį modelį, valdyti ir tobulinti statinio elementus.

Klasėse turima praktinio mokymo bazė leidžia jau esamus statinius ar jų elementus perkelti į skaitmeninę erdvę ir parengti tolimesniam statinio 3D modeliavimui specializuotomis kompiuterinėmis programomis (pvz., „Autodesk ReCap“ ir kt.).

Šiuolaikinės darbo rinkos poreikiai ir sąlygos darbuotojams kelia naujų reikalavimų, kuriuos statybų srityje ir siekia užtikrinti Vilniaus statybininkų rengimo centras.

Lina Sakalauskienė

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Statybos fakulteto dekanė

Per pastaruosius dvejus studijų metus atnaujintos visos Statybos fakultete vykdomos statybos inžinerijos krypties studijų programos. Studijų metu studentai įgyja žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų taikant BIM technologijas tiek kuriant projekto koncepciją, tiek perėjus į techninio projekto ar paskesnius etapus, supažindinami su BIM procesais ir darbu projekto komandos bendradarbiavimo aplinkoje (CDE).

Naują studijų dalyką – statinio informacinį modeliavimą – kaip privalomąjį jau studijuoja ne tik statybos, bet ir statinių inžinerinės sistemos bei kelių inžinerijos studentai. Pertvarkytas ir atnaujintas šiose studijų programose dėstomos inžinerinės ir kompiuterinės grafikos turinys – taip siekiama glaudžiau susieti dalykus ir nuo 2D projektavimo tolygiau pereiti prie parametrinio projektavimo. Pastatų konstrukcijų praktinio ir savarankiško darbo bei kursinio projekto užduotys pritaikytos dirbti BIM programomis. Įgytas žinias studentai taiko ir dirbdami tarptautinėse komandose per statinių projektavimo praktiką, rengdami konkurso „Išmanusis miestas“ koncepcinius modelius bei vizualizacijas ir projektų skaitmeninius sprendinius bei baigiamųjų darbų statinių modelius.

Atlikdami profesinės veiklos praktiką socialinių partnerių įmonėse, studentai skaitmenina projektus, kuria statinių informacinius modelius.

Dr. Laura Stasiulienė

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto studijų prodekanė 

SAF studijų programose nuo 2013 m. ugdomos BIM kompetencijos, tad 2018 m. ir vėliau studijas baigę absolventai jau turi reikiamą šių kompetencijų bagažą. SAF studijų portfelio programose nuolat stiprinamas programavimo, duomenų analizės, algoritmavimo bei parametrizuotų objektų kūrimo kompetencijų ugdymas ir net sudaromos sąlygos taikyti dirbtinio intelekto metodus sprendžiant įvairius miestų planavimo uždavinius.

Mūsų fakultetas išsiskiria tuo, kad po vienu stogu rengia ir statybos inžinierius, ir architektus. Tai sudaro galimybes vystyti unikalų jungtinio projekto modulį, kai studentai, pasiskirstę vaidmenimis (projekto vadovas, BIM koordinatorius, architektas, konstruktorius, šildymo, vėdinimo, vandentiekio inžinierius ir t. t.), dirba tarptautinėse tarpdalykinėse komandose taikydami „OpenBIM“ koncepciją ir duomenų mainų standartą IFC. Šio modulio studentų darbai yra laimėję pirmąsias vietas žurnalo „Structum“ organizuojamame „Išmaniojo miesto“ konkurse bei VšĮ „Skaitmeninė statyba“ organizuojamame „Lietuvos BIM projektų“ konkurse.

SAF studijų programų dėstytojai ir studentai turi galimybę kelti skaitmenines kompetencijas 2019 m. sausį duris atvėrusio Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centre, įsteigtame kartu su strateginiais fakulteto partneriais. Tai amerikiečių bendrovė „Bentley Systems“, teikianti kompleksinius sprendimus infrastruktūrai, ir Lietuvos statybos pramonės lyderiai „YIT Lietuva“, „INHUS“, „Kauno tiltai“, „Staticus“. Fakulteto dėstytojų kompetenciją rodo tai, kad jie dabar dirba Aplinkos ministerijos projekte viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM-LT projektas).

Kitos aktualijos
2019 02 gegužės
FIEC prezidentas K. Tonning: Skaitmeninimas ir bendradarbiavimas – BIM pažangos sudedamosios dalys

Europoje vyksta reikšminga skaitmeninė statybos pramonės pertvarka. Kai kuriose šalyse…

2020 03 liepos
Statinio informacinio modeliavimo metodams taikyti – įstatymų pataisos

Vyriausybė pritarė Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,…