Į viršų
BIM plinta viešuosiuose pirkimuose
2018 25 gegužės

Valstybinės ar savivaldybių įstaigos įsitikina BIM nauda užsakovams ir vis dažniau savo įgyvendinamuose projektuose ima taikyti BIM reikalavimus. Pastaruoju metu įvyko ir yra skelbiami projektavimo ir statybos paslaugų viešieji pirkimai, kuriuose reikalaujama kurti skaitmeninius statinių modelius ir taikyti kitus pažangius sprendimus.

Viena iš aktyviausiai BIM įsisavinančių valstybės įmonių – VĮ Turto bankas.  Jau prieš porą metų VĮ Turto bankas viešai išreiškė siekį bendradarbiauti su statybų skaitmeninimo procesus skatinančiomis organizacijomis, asociacijomis, interesų grupėmis bei stebėti ir vertinti vykstančią BIM standartų raidą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Valstybės įmonė siekia IFC formatu paremtą skaitmeninį statinio informacinį modelį naudoti didžiausiuose VĮ Turto banko atnaujinimo (tarp jų ir modernizavimo) projektuose ir kiek galima pritaikyti valstybės nekilnojamojo turto valdymui bei priežiūrai. Be to, VĮ Turto banko atstovai dalyvavo ir Europos šalių viešajam sektoriui skirto rekomendacijų vadovo, kaip BIM principus taikyti viešuosiuose pirkimuose, kūrime.

Šiais metais VĮ Turto banko vykdytame administracinės paskirties pastato Vilniuje rekonstrukcijos pirkime teikėjų jau buvo reikalaujama parengti skaitmeninį informacinį pastato modelį, jį susieti su diegiamomis „išmaniojo namo“ statinio inžinerinių sistemų valdymo sistemomis.

Projektų informacijos skaitmeninimas, ypač rangos etapu, statinių informacijos panaudojimas eksploatacijos metu, trimačių modelių vystymas – siekiai, apie kuriuos kalba Vilniaus savivaldybės valdoma bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“.

Kompanija siekia vystyti savo specialistų kompetencijas pastatų informacinio modeliavimo ir projektų valdymo srityse ir turi tikslą kurti pridėtinę vertę vykdant viešuosius pirkimus, kontroliuojant teikiamų paslaugų kokybę projektavimo ir rangos etapuose. Planuose – ir centralizuota Vilniaus savivaldybės pastatų techninės priežiūros ir informacijos apie pastatus analizė.

Pilotiniame projekte UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ jau vykdė lopšelio-darželio pastato skaitmeninimą. Šiuo projektu siekiama įsitikinti, kad skaitmeninimas padės pastato valdytojui gauti tikslią informaciją apie pastatą, taip racionaliau bus naudojamos lėšos, efektyviau planuojamas ir vykdomas pastato atnaujinimas ir eksploatavimas.

Gegužės 21 d. Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė pranešimą apie kitą reikšmingą sutartį. Savivaldybės bendrovė „Grinda“ ir įmonė „Sweco Lietuva“ pasirašė sutartį dėl T. Narbuto–Saltoniškių gatvių paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimo techninio darbo projekto parengimo.  Pranešama, kad tai – pirmasis Lietuvoje municipalinis projektas, rengiamas taikant BIM metodologiją.

BIM aktyviai taikomas ir projektuose, kurių užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Kasmetiniame konkurse „Lietuvos BIM projektai“, šiemet vykusiame jau trečią kartą, iš viso dalyvavo 6 tokie projektai. Šiais metais konkurso komisija vertino pėsčiųjų viaduko A14 kelyje, aplinkosauginių priemonių diegimo TEN-T keliuose ir greitosios žiedinės sankryžos magistralėje „Via Baltica“ projektus, kuriuose buvo įgyvendinti skaitmeninės statybos principai.

Tikimąsi, kad sėkmingi BIM panaudojimo pavyzdžiai projektuose, kurių užsakovai – valstybės ar savivaldybių įstaigos, taps pavyzdžiu ir kitoms perkančiosioms organizacijoms, o BIM reikalavimai vis labiau įsigalės viešuosiuose pirkimuose Lietuvoje.

Kitos aktualijos
2019 30 spalio
Konferencija apie BIM naudojimas energiją taupančių pastatų statyboje

Kviečiame į Net-UBIEP projekto informacinį renginį ir apskrito stalo diskusiją…

2020 21 gegužės
Pritarta siūlymui dėl privalomo BIM taikymo viešųjų statinių statyboje

Gegužės 20 d. Vyriausybė Aplinkos ministerijos siūlymu priėmė itin svarbų…