Į viršų
FIEC prezidentas K. Tonning: Skaitmeninimas ir bendradarbiavimas – BIM pažangos sudedamosios dalys
2019 02 gegužės

Europoje vyksta reikšminga skaitmeninė statybos pramonės pertvarka. Kai kuriose šalyse ji smarkiai pažengusi, o kitur gerokai atsilikusi. Šiaip ar taip Europoje reikia spartinti šiuos pokyčius. Nors kai kurios šalys jau gali pasigirti geriausia patirtimi, apskritai diegti ir plėsti skaitmeninę statybą neskubama.

Visų pirma, kaip suprantame skaitmeninę statybą? Bendrajame Europos statybos federacijų, atstovaujančių rangovų interesams Europos Sąjungoje (ES), kontekste tai reiškia skaitmeninių technologijų ir priemonių naudojimą projektavimo, statybos, priežiūros ir renovacijos veikloje. Tokios priemonės užtikrina sveikesnes gyvenimo sąlygas, energijos ir kitų išteklių taupymą užstatytoje aplinkoje. Be to, ši sąvoka apima bendradarbiavimą statybos vertės grandinėje ir naujus verslo modelius.

Manome, kad skaitmeninė statyba gali padėti įgyvendinti visų svarbiausių ES prioritetinių sričių pagrindines kryptis, kurioms priklauso ir skaitmeninė ekonomika, energijos vartojimo efektyvumas, žiedinė ekonomika, klimato kaita, demografiniai pokyčiai, sveikata ir sauga, švietimas, mokymas ir kt. Pagrindinė, bet ne vienintelė skaitmeninė priemonė yra statinio informacinis modeliavimas (angl. Building Information Modelling, BIM), arba, atsižvelgiant į kontekstą, statinio informacinis valdymas ar modelis.

Galime tikėtis, kad artimiausioje ateityje robotai ir statybos mašinos keisis duomenimis tarpusavyje ir grąžins juos į modelio sistemą (kai kuriais atvejais tai vyksta jau dabar). Vidutinės trukmės laikotarpiu dirbtinis intelektas, naudodamasis BIM duomenimis, kurs prognozes, padedančias rangovams priimti sprendimus.

Skaitmeninė statyba ir industrializacija – tai dvi monetos pusės. Nesitikime, kad ateityje visi statybos darbai bus vykdomi ne statybvietėje, o, pavyzdžiui, gamyklose, tačiau neabejojame, kad augs surenkamųjų statinių detalių naudojimas. Taip pat manome, kad statybos darbai pasikeis, bet nebūtinai išnyks. Pareigas, kurioms pakanka žemesnės kvalifikacijos, turėtų perimti paramos robotai, fizinį darbą atliekantys kaip automatines operacijas. Be to, tikimės, kad naujosios technologijos padarys statybos darbus saugesnius, patogesnius, paklausesnius, todėl į šią sritį norės ateiti daugiau jaunų žmonių.

ES veiksmai, skatinantys skaitmeninę statybą

Nors statyba nebuvo įtraukta į pirmąjį Europos pramonės skaitmeninimo iniciatyvos etapą, Europos Komisija pripažino šio pramonės sektoriaus ekonominę svarbą, taip pat būtinybę greičiau diegti galimas technologijas ir ėmėsi atitinkamų veiksmų.

Atsižvelgdama į tai, kad skaitmeninimo paramos programų srityje statybos sektorius bus prioritetas, Europos Komisija neseniai pradėjo ES lygmens koordinavimo ir paramos veiklą, kuria skatinama sudaryti sąlygas būsimai šio sektoriaus skaitmeninės pramonės platformai. Pagal šią iniciatyvą bus tiriami viso šio pramonės sektoriaus, visų suinteresuotų šalių, įskaitant klientus, poreikiai, atsižvelgiant į jau sukurtas nacionalines platformas, taip pat į šalintinus trūkumus. Viso pramonės sektoriaus konsorciumas, kuriame Europos statybos pramonės federacija (angl. European Construction Industry Federation, FIEC) dalyvauja kaip partnerė, pateikė paraišką Europos Komisijai. Numatyta sprendimą priimti iki 2019 m. kovo pabaigos.

Ką daro FIEC

2016 m. surengusi nariams skirtą konferenciją apie BIM, FIEC sudarė BIM darbo grupę ir 2017 m. parengė manifestą „Making BIM a Global Success“ („BIM pasaulinės sėkmės užtikrinimas“,  http://www.fiec.eu/en/library-619/fiec-manifesto-on-bim.aspx. )

Kadangi netrukus prireikė gilintis į kitas temas, tokias kaip robotizavimas ir surenkamųjų statinių detalių gamyba, po metų buvo nuspręsta plėsti darbo grupės veiklą ir atsirado Statybos 4.0 darbo grupė. Pavadinimas Statyba 4.0 taikomas statybos pramonės sektoriui, kaip Pramonės 4.0 šakai, apibūdinti, o pavadinimu Pramonė 4.0 paprastai įvardijama skaitmeninimu pagrįsta ketvirtoji pramonės revoliucija.

Dabartinę grupės darbo programą sudaro keletas pagrindinių prioritetų. Pirmas prioritetas – bendradarbiavimas su universitetais ir kitais mokymo paslaugų teikėjais, skatinant juos atnaujinti mokymo programas, t. y. įtraukti skaitmeninei statybai reikalingų įgūdžių ugdymą. Antras prioritetas – rangovams skirtos pozicijos ar rekomendacijų dėl duomenų rengimas. Viena vertus, ES prašome spręsti daugelį aktualių su duomenimis susijusių problemų: dėl duomenų formos, privatumo, nuosavybės, kibernetinio saugumo, prieinamumo ir t. t., kita vertus, pripažįstame, kad kai kurias iš šių problemų reikia derinti rangovų ir jų klientų sutartimis. Šiuo metu rengiame dokumentą, kurį paskelbti numatyta dar šiais metais.

Be FIEC vidinio darbo, įgyvendinome keletą iniciatyvų su kitomis ES federacijomis, atstovaujančiomis statybos sektoriaus vertės grandinei. 2018 m. 23 tokios federacijos parengė Europos statybos pramonės skaitmeninimo manifestą „Smarter Construction, Stronger Economy, Inclusive Society“ („Išmanesnė statyba, stipresnė ekonomika, įtrauki visuomenė“, http://www.fiec.eu/en/library-619/joint-manifesto-on-digitalisation-from-the-construction-industry.aspx.) Šios federacijos tęsia dialogą, o Europos Komisija yra pagrindinis partneris.

Atsižvelgiant į 2019 m. rinkimus į Europos Parlamentą, Statyba 4.0, kaip pagrindinė tema, buvo įtraukta į FIEC išsamesnį manifestą, skirtą naujajai 2019–2024 m. kadencijai. Be to, vykdant bendrąją statybos sektoriaus lobistinę veiklą, numatyta kreiptis į naujai išrinktus EP narius pabrėžiant, kaip svarbu užtikrinti veiksmingą ir spartesnę statybos pramonės skaitmeninę pertvarką.

Bendradarbiavimas vertės grandinėje

Ypač svarbus sėkmės veiksnys yra bendradarbiavimas visoje vertės grandinėje. Tradiciškai šią grandinę sudarė subjektai, dalyvaujantys statinių ir kitos infrastruktūros projektavimo, statymo, priežiūros, renovacijos ir griovimo veikloje. Vis dažniau reikšmingiausiais skaitmeninės pramonės pertvarkos dalyviais tampa pastatų ir infrastruktūros naudojimo etapo valdytojai, nes norma jau pripažįstami pažangieji pastatai ir technologijos, leidžiančios užtikrinti gyventojų ir statinius naudojančių darbuotojų sveiką gyvenseną ir padedančios taupyti energiją. Be to, reikia atsižvelgti į naujus rinkos dalyvius, programinės įrangos kūrėjus, robotikos, dirbtinio intelekto specialistus, blokų grandinės paslaugų teikėjus ir kt. Šie subjektai turi mums reikalingos kompetencijos, o jiems taip pat būtini tradicinės statybos grandinės vertės partneriai.

Ir tradiciniams, ir naujiesiems vertės grandinės partneriams netikslinga dirbti vieniems. Visi turi kartu ieškoti sprendimų, kaip užtikrinti, kad skaitmeninė statyba taptų status quo.

Todėl remiame FIEC narės Lietuvos statybininkų asociacijos ir jos partnerių veiklą Lietuvoje, į savo darbo grupes įtraukdami nacionalinius ekspertus, teikdami paramą ir informaciją apie ES lygmens skaitmeninimo pažangą.

 

 

Kitos aktualijos
2019 17 gegužės
D. Gudavičius: Norime Lietuvoje sėkmingai įgyvendinti BIM? Tinkamai pasiruoškime

Kaip apibrėžia Jungtinės Karalystės BIM išsivystymo lygių schema, į Lietuvą…

2020 30 birželio
Išrinkti geriausi Lietuvos BIM projektai

Antradienį Vilniaus miesto savivaldybėje apdovanoti geriausi 2019 m. Lietuvos skaitmeninės…