Į viršų
Energija pastatuose

ENERGOTRAIN technologiniai aprašai

Pastatų energinio naudingumo ekspertai

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestatai – ČIA

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai

Šias rekomendacijas parengė Lietuvos statybininkų asociacija. Rekomendacijos skirtos namų savininkams (užsakovams), svarstantiems galimybes renovuoti gyvenamąjį namą siekiant įgyvendinti B energinio naudingumo klasės reikalavimus, taip pat statybos rangovams, besirengiantiems įgyvendinti tokius projektus.
 
Detalesnė informacija pridedame dokumente.

 

Kaip renovuoti gyvenamaji nama norint igyvendinti B klase

Rekomendacijos skirtos pastatų savininkams (užsakovams) ir statybos rangovams, siekiantiems įgyvendinti A++ energinio naudingo pastatų projektus.
Tikslius reikalavimus pagal pastatų naudojimo paskirtį, projektavimo ir sertifikavimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas .
A++ energinio naudingumo klasės pastatai yra beveik energijos nevartojantys pastatai (Angl. NZEB), kaip nurodo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES 2010 m. gegužės 19 d. Dėl pastatų energinio naudingumo ir jos pakeitimai.
Tam tikriems pastatams energinio naudingumo reikalavimai netaikomi. Pavyzdžiui: remontuojamiems kultūros paveldo pastatams.
 
Detalesnė informacija pridedame dokumente.

Pastatų A++ energinio naudingumo klases reikalavimai trumpai