Į viršų
Statybos teisė

Turinys

Verslo teisės advokatų profesinė bendrija „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ išimtinai specializuojasi statybos rangos, prekybos, transporto teisės, viešųjų pirkimų teisės srityje, todėl teikia šią praktinę atmintinę, skirtą statybos sektoriuje veikiančioms privačioms verslo įmonėms.

Praktinę atmintinę sudaro:
1 DALIS: Rangos sutarties sudarymas, esminės sąlygos;
2 DALIS: Rangos sutarties vykdymas bei ginčų, kylančių iš rangos santykių valdymo rizika, sprendimas (netesybos, darbų priėmimas – perdavimas ir kt.);
3 DALIS: Rangovo ir Užsakovo atsakomybė, teisminiai ginčai, naujausia LAT (teismų praktika).

Praktine atmintine 

 

Seimas priėmė naują LR Statybos įstatymo redakciją, kuri įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.
Su ja susipažinti galite ČIA.
Pristatome Profesoriaus, daktaro Sigito Mitkaus straipsnį apie Statinio statybos techninio prižiūrėtojo atsakomybę.
DĖL COVID-19 IR NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBIŲ
Informacija parengta 2020 m. kovo 19 d. verslo teisės advokatų profesinės bendrijos „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ advokato Vytauto Dargio.
 
Pasaulyje bei Lietuvoje plintantis Koronavirusas (COVID-19) vis labiau trikdo verslo subjektų ūkinę veiklą ir sąlygoja naujus iššūkius verslui. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbus visos valstybės mastu karantiną uždraustas (1) kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų veikla, (2) viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, (3) parduotuvių, išskyrus maisto prekių, prekybos ir pramogų centrų, turgaviečių, išskyrus maisto, veikla, (4) grožio paslaugų teikimas ir kt. Dėl to daugybė verslo subjektų yra priversti stabdyti ūkinę veiklą, jiems darosi sudėtinga laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.
 

Dėl tos priežasties parengėme informaciją, kokiose situacijose verslo subjektai gali gintis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis.

 

Visas turinys prisegtame dokumente.

2020-03-19 COVID – 19 ir Force Majeure_0

ATMINTINĖ DĖL COVID-19 IR DARBO SANTYKIŲ, VALSTYBĖS TEIKIAMOS FINANSINĖS PAGALBOS VERSLUI
Informacija parengta 2020 m. kovo 20 d. verslo teisės advokatų profesinės bendrijos „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ darbo teisės specialistės Gabrielės Jančaitytės
 
Reaguojant į pasaulyje bei Lietuvoje plintančio koronaviruso (COVID-19) situaciją, vis labiau trikdančią nusistovėjusią daugelio verslo subjektų veiklą bei įprastą darbo režimą, taip pat Vyriausybės priimtus sprendimus, parengėme informaciją dėl nuotolinio darbo, privalomo nušalinimo nuo darbo, darbuotojų prastovos, apmokėjimo ir valstybės finansinės pagalbos verslui.
 
Visas turinys prisegtame dokumente.
DĖL COVID-19 IR STATYBOS RANGOS SUTARČIŲ VYKDYMO
Informacija parengta 2020 m. kovo 20 d. verslo teisės advokatų profesinės bendrijos „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ statybų teisės ekspertės Giedrės Kačinskienės.
 
Koronavirusas (COVID-19) vis labiau trikdo statybų kompanijų veiklą dėl medžiagų, gaminių, įrenginių gamybos ir tiekimo sutrikimų, darbo jėgos judėjimo apribojimų ar netgi privalomos tam tikrų darbuotojų izoliacijos, priverstinių darbo organizavimo (įskaitant darbo organizavimą statybvietėje) tvarkos pokyčių. Susidarius tokiai situacijai rangovams kyla reali rizika dėl statybos rangos sutarčių sąlygų dėl darbų atlikimo terminų bei kitų įsipareigojimų pažeidimo, dėl ko rangovai gali patirti nuostolius (netesybos: baudos, delspinigiai ir kiti nuostoliai).
 
Kokiomis priemonėmis gali pasinaudoti rangovai, siekdami išvengti nuostolių dėl koronaviruso (COVID-19) arba juos minimalizuoti?
 
Visas turinys prisegtame dokumente.
DĖL COVID-19 IR NUOMOS SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMO
Informacija parengta 2020 m. kovo 24 d. verslo teisės advokatų profesinės bendrijos ?STRATEGUM Dargis ir partneriai? Giedrė Kačinskienė.
 

Verslui vis dažniau kyla klausimai:

➔      Ar COVID-19 ir/ar LR Vyriausybės 2020-03-14 nutarimas Nr. 207  „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ gali būti priežastis nemokėti ir/ar sumažinti nuomos mokestį ir, jeigu taip, kaip to pasiekti praktiškai?

➔      Kokių veiksmų gali imtis Nuomotojas dėl savo interesų apsaugos, gavus prašymą dėl Nuomos sutarties sąlygų pakeitimo?

Todėl parengėme teisinę informaciją šiais aktualiais klausimais.

 
Visas turinys prisegtame dokumente.